Därför twittrar du på arbetstid...

HÄLSA

Sociologen Roland Paulsen vid Uppsala universitet har intresserat sig för personal som ägnar sig åt annat än att jobba när de är på arbetet. Paulsen intervjuade cirka fyrtio stycken anställda som ägnar hälften av sin arbetstid åt ”tomt arbete”. Han fann tre skäl till deras beteende:

Rent egoistiska, vi upplever att vissa arbetsuppgifter inte angår oss.

Vi vill hämnas på företaget.

Vi har ideologiska skäl, som att vi inte vill bidra till ett samhällssystem som vi känner oss utnyttjade av.

Wellness