Lär dig känna igen pollenspridarna

1 av 10 | Foto: Al
HÄLSA

Så här ser några av de värsta pollenspridarna ut i vårt avlånga land.

Al

Sumpmarksträd som växer längs stränder, diken och andra fuktiga ställen. I Sverige finns två sorter. En i söder och en i norr. De blommar normalt från mars-maj.

Groblad och kämpar

Lågväxta örter som växer i gräsmattor, ängar och på havsstränder. Olika arter blommar vid olika tid, varför pollen kan förekomma från maj till augusti. Groblad är den vanligaste och mest spridda arten.

Alm

Vanligt park- och prydnadsträd som är känt för sin tålighet. Numera dock hårt drabbad av almsjukan. I södra Sverige pågår blomningen normal under april-maj vilket även kan ge besvär hos björkpollenallergiker.

Gråbo

Ett vanligt ogräs som växer vid vägkanter, byggarbetsplatser, jordhögar, lagårdsbackar och havsstränder. Blommar i juli-augusti.

Malörtsambrosia

Ovanlig växt från Nordamerika som hittas allt oftare i ungefär samma miljöer som Gråbo. Främst södra Sverige där den blommar i månadsskiftet augusti-september. Anses höra till de starkast allergiframkallande pollenslagen.

Gräs

Över 150 arter finns runt omkring oss. De är mycket lika varandra och kan alla ge allergiska besvär. Olika arter blommar vid olika tidpunkter på året, från maj till och med augusti. Blomningsmaximum inträffar normalt veckorna efter midsommar.

Björk

De tre arter vi har i Sverige finns i alla typer av landskap. Blommar från mitten av april och framåt. I fjällkedjan lokalt så sent som i juli.

Hassel

Buske som blommar mycket tidigt, ibland redan i februari. Förekommer som undervegetation i framförallt lövskogar, men även i näringsrik barrskog upp till södra Dalarna och Ångermanland.

Bok

Bildar skogar i Skåne men är ovanlig norröver. Ser du dem är det oftast i en park. Blommar normalt i maj.

Sälg och viden

De flesta sorter är buskar, men även träd förekommer. Blommar ofta tidigt i april -maj. I fjällen även senare.

ARTIKELN HANDLAR OM

Allergi