Omega 3 – nyttigt men inte mot allt

Visst, fisk är nyttigt. Men mot vad?

Det duggar tätt med rapporter om hur friska, kloka och glada

vi blir blir av fiskolja. Tyvärr håller inte alla studier måttet.

Professor Jan Palmblad på Karolinska institutet i Stockholm har gjort en vetenskaplig gallring och reder här ut vad som är sant och falskt om omega 3.

JA!

Skyddar mot hjärtsjukdom

”Ja, risken för plötslig död minskar hos personer med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Troligen skyddar det även folk i allmänhet, men det är inte lika väl studerat.”

Professor Jan Palmblad
Professor Jan Palmblad

Reumatiker blir bättre

”Ja. Hos personer med reumatoid artrit syns en tydlig förbättring när det gäller morgonstelhet, ledsmärta och antalet svullna leder. Fullt jämförbar med effekten av värktabletter som voltaren och treo.”

Minskar risken för Alzheimers

”Ja, här finns en stor bra studie från USA där man följt en massa personer under tolv års tid. De som hade mycket omega 3 i blodet löpte lägst risk att bli dementa. Redan efter fem år blev det allt tydligare att de med hög halt av omega 3-fettsyrorna EPA och framför allt DHA, slapp få minnesproblem. Däremot går det inte att behandla fullt utvecklad Alzheimer.”

NJA!

Hjälper gamla ögon

”Mycket tyder på att det kan hjälpa mot åldersförändringar i ögats gula fläck, så kallad makuladegeneration. Men det är inte helt belyst än.”

Lindrar ADHD

”Det finns en hel del studier där man kan se att det ger viss effekt, men de är fortfarande alldeles för små för att ge säkra svar.”

Hjälper mot depression

”Mycket talar för att svårt deprimerade blir bättre av omega 3, men det är inte helt belagt då resultaten fortfarande är lite vaga.”

Vi lever längre

”Nja, det finns inga belägg för att folk i största allmänhet lever längre om de äter fiskolja hela livet, men är man gammal och skör kan det ge effekt på överlevnaden. I en norsk studie såg man nyligen att äldre personer som var inlagda på sjukhus levde längre efter sjukhusvistelsen om de hade höga nivåer av omega 3.”

NEJ!

Barn klarar skolan bättre

”Nej, även om vi sett mycket, mycket små effekter på flickor i skolåldern finns det tyvärr inga belägg för att de blir klyftigare generellt sett.”

Lindrar inflammerad tarm

”Nej, det har diskuterats om omega 3 kan mildra IBS genom att förlänga den besvärsfria tiden mellan skoven, men i de studier som gjorts kan man inte se någon effekt.”

Skyddar mot cancer

”Nej, tyvärr… det är tråkigt naturligtvis. Men det är så här det ser ut.”

Hjälper mot psoriasis

”Nej, det är för lite studerat.”

Skyddar mot eksem

”Nej, de studier som gjorts visar ingen effekt.”

Vi blir intelligentare

”Nej, tidigare tyckte man sig se små effekter på de allra minsta när de staplade klossar, men senare resultat visar ingen skillnad alls mellan de som får i sig mycket eller lite omega 3.”

Skyddar mot havandeskapsförgiftning

”Nej, det går inte att se någon effekt i de studier som gjorts.”

Botar autism

”Nej, det sambandet är alldeles för lite studerat.”

Publisert: