Forskare varnar på nytt för antibiotika

HÄLSA

En enda penicillinkur kan göra dig resistent. Det innebär att det inte finns något läkemedel som hjälper nästa gång du drabbas av en infektion. Varningen kommer från en grupp brittiska forskare som jämfört resultaten från 24 antibiotikastudier.

Studierna visar att personer som får antibiotika mot luftvägs- eller urinvägsinfektion riskerar utveckla resistenta bakterier som lärt sig tåla den antibiotika de utsatts för. Motståndskraften var störst första månaden efter penicillinkuren, men viss resistens fanns kvar i upp till ett år. Forskarna såg också att ju fler och längre kurerna var desto större var risken för resistens.

"Skrämmande”

– Ett skrämmande budskap. Det borde få både patienter och läkare att noga överväga varje antibiotikakur, säger professor Otto Cars till Dagens Nyheters nätupplaga.

Han är ordförande för Strama, Strategigruppen mot ökad antibiotikaresistens, och har länge försökt övertyga läkarkåren att inte skriva ut penicillin ”för säkerhets skull”. Antibiotika har nämligen en tämligen blygsam effekt på vanliga infektioner som hosta och enklare öron- eller bihåleinflammation.

Återbesök i stället

Med tanke på att varje penicillinkur driver på det växande globala problemet med resistenta bakterier känns det onödigt i fall där det inte ens är säkert att det hjälper.

Otto Cars önskar därför att läkarna hellre erbjöd återbesök om personen inte skulle bli frisk eller bad patienten vänta ett par dagar med att hämta ut sin medicin. Två av tre sådana ”fördröjda”recept har visat sig aldrig bli uthämtade.