Var tolfte kvinna snarkar

HÄLSA

Ny svensk studie: Få överviktiga kvinnor söker vård för sin sömnapné

Foto: Drar timmerstockar. I en enkät fick 10 000 slumpvis utvalda svenska kvinnor från 20 år och uppåt svara på frågor om snarkning. I snitt var 7,6 procent av kvinnorna vanesnarkare.

Hur tyst är det i sovrummet – egentligen?

Nästan åtta av hundra kvinnor är vanesnarkare, visar en ny svensk studie.

För även kvinnor snarkar. I alla åldrar. Och särskilt om de är överviktiga.

– Men kvinnor vill kanske inte tala högt om det. Eller så vet de inte om att de snarkar. Omgivningen klagar nog oftast inte, säger Eva Lindberg, överläkare vid lungkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Hon har tillsammans med kollegan Malin Svensson gjort den nya studien ”Sömn och hälsa hos kvinnor”. Det är första gången som snarkande kvinnor kartläggs.

– Tidigare har man bara undersökt riskfaktorer för snarkning och andningsuppehåll (sömnapné) hos män, säger Eva Lindberg.

Ökade med stigande ålder

I en enkät fick 10 000 slumpvis utvalda kvinnor från 20 år och uppåt i Uppsala svara på frågor om snarkning

– De som snarkade högt och störande ofta eller mycket ofta klassades som vanesnarkare, säger Eva Lindberg.

I snitt var 7,6 procent av kvinnorna vanesnarkare. Snarkandet ökade med stigande ålder.

I 20–29 årsåldern snarkade 2,5 procent. Mest, 14 procent, snarkade kvinnor mellan 50 och 59. Därefter minskade snarkningarna.

Kvinnorna fick också mäta hals och midja och ange sitt BMI (mått på kroppsmassa).

– Kvinnorna hade samma riskfaktorer för snarkning som män. Det var stort hals- och midjemått eller ett högt BMI eller rökning mer än tio cigaretter om dagen. Övervikt var dock ännu starkare kopplat till snarkning hos kvinnorna än hos männen, säger Eva Lindberg.

Färre kvinnor söker hjälp

Jämfört med män angav dock en lägre andel av kvinnorna att de någonsin sökt läkarhjälp för sin snarkning.

Man har nu gått vidare med att undersöka 400 av de snarkande kvinnorna närmare. Deras sömn registreras på natten för att se om de lider av sömnapné.

– Att snarka är inte farligt i sig. Det är sömnapné som kan innebära risker. Det är dock för få kvinnor som söker för sömnapné. En tredjedel av våra patienter borde vara kvinnor.

Varför söker inte fler kvinnor för det?

– Snarkande kvinnor stör kanske inte omgivningen lika mycket som snarkande män. Det är sällan maken skickar frun på snarkundersökning, men oftast frun som skickar dit maken.

– Vissa kvinnor skäms kanske. Fast det har blivit bättre. Snarkning och risker med sömnapné uppmärksammas allt mer.

Finns något tecken på att jag kanske snarkar?

– Ja, om du är torr i munnen när du vaknar. Många snarkande kvinnor känner sig också helt kraftlösa när de vaknar. Män klagar mer över dagtrötthet.

VAD ÄR sömnapné?

Ann-Cathrine Björnör Carlsson

ARTIKELN HANDLAR OM

Sömn