Gener kan orsaka psykisk ohälsa

HÄLSA

Ny svensk avhandling visar på koppling mellan svagt immunförsvar och psykisk ohälsa

Gener kopplade till immunförsvaret kan påverka din psykiska hälsa.

Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademien.

– Det kan vara så att inflammation i kroppen leder till att hjärnan drabbas och mental ohälsa uppstår, säger Petra Suchankova Karlsson som skrivit avhandlingen.

Är du ofta sjuk? Dåligt immunförsvar?

Det kan i värsta fall påverka din mentala hälsa – på fler sätt än att du blir helt tokig av att ständigt gå och nysa och vara trött.

När du är sjuk ökar nämligen mängden inflammatoriska substanser i hjärnan. Det är de som fungerar som försvar när det har kommit in något smittämne i kroppen eller när vi fått ett sår.

Men forskning har visat att de inflammatoriska processerna har fler funktioner än som försvar mot infektioner och sjukdomar. De spelar även en roll för minnet och inlärningen.

Mot bakgrund av detta har forskarna studerat vilken roll de inflammatoriska processerna har vid psykisk ohälsa – och kommit fram till att det finns en koppling.

– Det skulle kunna vara så att den mentala stress som upplevs vid en psykisk sjukdom leder till aktivering av kroppens immunsystem, men det kan också vara så att inflammation i kroppen leder till att hjärnan drabbas vilket leder till att mental ohälsa uppstår, säger Petra Suchankova Karlsson.

I sin avhandling presenterar hon nytt material som tyder på att gener kopplade till immunförsvaret påverkar helt friska människors personlighetsdrag och öka risken för att begå självmord eller drabbas av schizofreni.

– Det kan vara så att vissa varianter av generna medverkar till uppkomsten av psykisk sjukdom genom att styra hur hjärnan formas, kanske redan under fosterlivet, eller genom att påverka överföringen av signalsubstanser.