Nyårsdagen svart dag för spädbarn

HÄLSA

Antalet fall av PSD, plötslig spädbarnsdöd, ökar under nyårsnatten

Första januari är den farligaste dagen om året för barn under ett år.

Då är risken 33 procent högre att de dör i PSD, plötslig spädbarnsdöd.

En av anledningarna är att föräldrarna dricker på nyårsafton.

Foto: Professor Hugo Lagercranz, överläkare och professor i barnmedicin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Fler barn dör i plötslig spädbarnsdöd på nyårsdagen än någon annan dag under året.

Det visar en ny stor undersökning från University of California i USA.

Enligt undersökningen dör 33 procent fler barn den första januari än andra dagar under året. Siffrorna baseras på studier av 129 090 fall av plötslig spädbarnsdöd i USA mellan 1973 till 2006.

– Innnan vi la spädbarn på rygg för att sova, för cirka 20 år sedan, noterade vi att fallen ökade vid stora helger, bekräftar Hugo Lagercrantz som är överläkare och professor i barnmedicin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Farligt med festande

Anledningen till ökningen kan vara flera, men de amerikanska forskarna menar att den viktigaste faktorn är att föräldrarna dricker alkohol. I undersökningen slår de fast att alkoholintag minskar föräldrars kapacitet att ta hand om sina barn – och därmed ökar riskerna för att barnet skadas eller dör.

– När föräldrarna är berusade minskar deras lyhördhet för barnet och sannolikheten för att barnet hamnar i en situation där det löper risk att skadas ökar, säger doktor Michael Malloy vid University of Texas Medical bransch som har tittat på studien, till ABC News.

”Man ska vara nykter”

Även Hugo Lagercrantz menar att alkohol kan påverka och att föräldrar ska se upp kring nyårshelgen.

– Man bör undvika att sova i samma säng som sitt spädbarn, om man man druckit champagne med mera. Man ska vara nykter när man ligger hos barnet. Sedan störs ofta barnets dygnsrytm vid stora helger, det kan också påverka.

Vinter farligare än sommar

Vinter är en annan riskfaktor för små barn. Men den största risken är inte att barnet fryser ihjäl – snarare tvärt om. Oroliga föräldrar bylsar på barnet för mycket kläder och tar inte av tillräckligt när de kommer in från kylan.

– Om barnet sover gott i vagnen finns det många som lämnar det att sova i farstun när man kommer hem från vinterpromenaden. När det ligger och sover inne i värmen, påbylsat med overall, så blir det för varmt. När man kommer hem ska man ta av barnet och lägga det i en egen säng, även om det betyder att det vaknar, säger Hugo Lagercrantz.

Han påpekar dock att det numera inte finns någon anledning till stor oro: I Sverige dör endast 20 till 25 barn om året till följd av plötslig spädbarnsdöd, jämfört med över hundra för 20 år sedan, innan man började rekommendera föräldrar att lägga barnen på rygg för att sova, samt att rökande mammor var vanligare då.

Fakta: PSD, Plötslig spädbarnsdöd

PSD är en förkortning av Plötslig spädbarnsdöd.

PSD eller SIDS (Sudden infant death syndrome) är när ett till synes friskt spädbarn plötsligt avlider utan att man hittar någon orsak.

I Sverige är den officiella definitionen: "Plötslig död under spädbarnsåret som inte kan förklaras efter genomgång av klinik, omständigheterna vid dödsfallet och obduktion."

(Källa: Wikipedia)