Fler nyktra med tabletter mot alkoholism

HÄLSA

– men svenska läkare ofta skeptiska

Tabletter och regelbundna återbesök hos läkare hjälper lika bra som terapi för att minska suget efter alkohol. Det visar en amerikansk studie som publiceras i medicintidskriften Jama, Journal of American Medical Association.

Men trots detta så väljer många svenska läkare bort läkemedel som behandling mot alkoholism.

Närmare en halv miljon svenskar har någon form av alkoholproblem. I dag behandlas 2 000 personer med något av de läkemedel som finns mot alkoholism.

Den amerikanska undersökningen kommer inte som någon överraskning för alkoholläkaren Sven Andréasson vid Folkhälsoinstitutet.

– I förhållande till antalet som har de här problemen så används medicinerna för lite, säger Sven Andréasson.

Han får stöd av Läkemedelsverket. Fler svenskar skulle kunna få ett nyktert liv om tabletterna användes oftare.

Kända läkemedel

Läkemedel som Revia och Campral har funnits i tio år och har visat sig effektiva mot alkoholsuget. Till skillnad mot gamla tiders läkemedel mot alkoholism, som antabus, ger de nyare läkemedlen inte samma äckelkänslor när man dricker.

– Man blir mindre upptagen av att tänka på alkohol. När man ändå dricker är drickandet mindre njutbart, säger Sven Andréasson och menar att många läkare är skeptiska till läkemedlen.

Det finns enligt Sven Andréasson en felaktig uppfattning att tabletterna måste kombineras med beteendeterapi för att tabletterna ge effekt. Terapibehandling som är dyr och ofta inte finns.

Terapi onödigt

Den amerikanska undersökning som publiceras i dag visar att beteendeterapin inte behövs för att nå ett nyktert liv. Det räcker att träffa en läkare på sin vårdcentral under den tid som behandlingen med tabletterna pågår.

– Det finns en god tanke i att inte bara skriva ut piller. Det bästa är att få med patienten i ett behandlingsprogram där man lär sig att leva nyktert. Men kan man bara träffa patienten så är det lika bra, säger Sven Andréasson.

Tabletterna som hjälper

Carl-Magnus Fagerholm