Minst var fjärde rökare får KOL

HÄLSA

Risken större ju mer man röker

Fler än var fjärde rökare som inte fimpar för gott får den obotliga och ofta dödliga kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), visar en studie av en hälsoundersökning som pågått i Köpenhamn sedan 1976.

Risken för sjukdomen är större än forskare hittills trott, visar det sig.

– Nu vet vi hur stor risken är, säger överläkaren på Hvidovre Hospital Peter Lange, en av forskarna bakom lungstudien.

Lange och en grupp lungspecialister har studerat risken för lungsjukdomen KOL bland omkring 8 000 testpersoner som varit del av en stor hälsostudie som pågått i Köpenhamn i närmare 30 år.

5 000 var rökare när undersökningen gjordes och 1 200 var före detta rökare.

Alla friska i början

Vid inledningen av undersökningen hade alla 8 000 friska lungor. 25 år senare såg bilden annorlunda ut. 91 procent av de ickerökande kvinnorna hade fortfarande friska lungor medan det gällde 69 procent av dem som rökte. Bland männen var motsvarande siffror 96 och 59 procent.

Av de 2 900 dödsfall som skett, under loppet av de 25 år som läkarna följt testpersonerna, avled 109 direkt av KOL. Två av dessa hade inte rökt. Rökning får dock inte hela skulden för dödsfallen, även luftföroreningar kan vålla sjukdomen.

Männen rökte mer

Männen rökte mer än kvinnorna, något som förklarar skillnaden mellan dem. Tidigare undersökningar tyder ändå på att kvinnor tål rökning sämre än män, möjligen beroende på att kvinnor har mindre lungor.

Visserligen gör inte studien skillnad på storrökare och feströkare men Peter Lange hävdar ändå att KOL-risken ökar ju mer man röker.

Samtidigt får långt färre KOL bland dem som slutar röka, säger han.

Resultatet av studien publiceras i november i den brittiska läkartidskriften Thorax.

Läs mer:

TT-Ritzau

ARTIKELN HANDLAR OM

Rökning