Din dusch kan vara en smittohärd

HÄLSA

Risken för legionella störst i hemmet

Tusen svenskar riskerar att smittas av legionella varje år, och det är våra bostäder som utgör den största smittorisken.

Foto: 50 grader varmt måste varmvattnet vara – annars är risken stor för legionellabakterier.

– Den främsta åtgärden för att få Sverige legionellasäkert är att vi renoverar våra bostäder med hänsyn till legionellarisken, säger Rolf Kling på VVS-installatörerna enligt ett pressmeddelande från dem, Boverket och Smittskyddsinstitutet.

Ett antal svenska bostäder har undersökts under en tvåårsperiod. Det visade sig att nio av tio byggnader saknade instruktioner om hur temperaturen på tappvarmvattnet ska kontrolleras. I fyra fall av tio var temperaturen för låg – under 50 grader – och i över sex fall av tio fanns risk för att kallvattnet skulle kunna bli för varmt. I åtta av tio byggnader fanns dessutom installationer med risk för stillastående vatten, enligt studien.

Nya regler

I somras ändrade Boverket reglerna så att kravet på installationerna i nya byggnader är tydligare.

– Men det är lika viktigt att se över installationerna i de befintliga byggnaderna, inte minst när man bygger om, säger Bertil Jönsson på Boverket i pressmeddelandet.

Cirka hundra fall av legionella rapporteras i Sverige varje år men det verkliga antalet tros vara cirka tio gånger högre. Legionellabakterien, som tillväxer i vattentemperaturer mellan 18 och 45 grader, kan ge lunginflammation. Den kan vara farlig för i synnerhet äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar.

TT