Få män frågar om cancer

HÄLSA

10 000 män får cancer i prostatan varje år – men få ställer frågor om sin sjukdom

Varje dag får 25 svenska män veta att de har prostatacancer.

Årligen insjuknar omkring 10 000 män – men väldigt få av dessa hör av sig till Cancerfondens informations- och stödlinje.

– Män har inte samma vana att ringa upp och prata med någon på det sätt som vi kvinnor oftast har. Vi pratar om våra sjukdomar på ett helt annat sätt, säger sjuksköterskan Britta Hedefalk på Cancerfonden.

Varje år vänder sig omkring 8 000 personer till Cancerfonden för att få stöd och information, 70 procent av dem är kvinnor. Trots att prostatacancer är den vanligaste cancerformen är det få som frågar om den.

Drabbar främst äldre män

– Vi vill försöka lyfta frågan och få alla att våga prata om att den här sjukdomen finns. När man satt den på kartan tror vi att antalet samtal kommer att öka, säger Britta Hedefalk.

Prostatacancer drabbar vanligen äldre män och prognosen är ofta god. Eftersom tumören ofta växer långsamt och de flesta insjuknar först i hög ålder är det inte säkert att sjukdomen behöver förkorta livet.

Prostatacancer krävde 2 625 liv 2003.

10 frågor och svar om prostatacancer

Läs mer:

TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Cancer