Ekologiska gubbar kan göra dig friskare

HÄLSA

Här är jordgubbarna som är bättre på att motverka cancer

Jordgubbar är kända för att vara nyttiga.

Nu visar forskning att bären blir ännu nyttigare om de odlats ekologiskt.

I framtiden kan det finnas speciella hälsobär mot olika sjukdomar.

Jordgubbar är kända för sina cancerhämmande egenskaper.

Ämnen som finns i många färgglada frukter bär och grönsaker, antioxidanter. En teori som forskarna har är att C-vitaminet i jordgubbarna är nyckeln till den cancerhämmande effekten. C-vitamin är en av antioxidanterna i jordgubben. Hur antioxidanter påverkar kroppen är inte helt utrett av forskarvärlden.

I många klart färgade frukter och bär finns höga halter av antioxidanter i pigmenten, växternas färgämnen.

Ekologiskt är bättre

Nu visar svensk forskning att jordgubbarna blir ännu nyttigare om de odlas ekologiskt.

Forskare har tagit extrakt från jordgubbar och använt det för att motverka tillväxten av cancerceller. Med gott resultat.

Nu visar ny svensk forskning att effekten varierar mellan olika jordgubbar. Bäst resultat fick forskarna från ekologiskt odlade jordgubbar.

Ekologiska jordgubbar var bättre på att stoppa cancercellerna och de hade en högre halt av antioxidanter.

– Varför det är så här kan vi bara spekulera i, säger docent Marie Olsson vid Sveriges lantbruksuniversitet, till Dagens Nyheter.

I en finsk studie har foskare visat att näringsämnet kväve också påverkar halten av antioxidanter, skriver Dagens Nyheter. Kvävegödsling är ett sätt att snabba på jordgubbsodlingen men det stressar också jordgubbsplantan.

De finländska forskarna kom fram till att jordgubbarna som vuxit långsamt var betydligt nyttigare, åtminstone hade de högre halter av antioxidanter.

Hälsosamma bär i framtiden

Men den viktigaste slutsatsen var att olika jordgubbsorter var olika bra på att producera antioxidanter. Detsamma gäller för andra typer av bär – en upptäckt som kan leda fram till speciella hälsobär.

Bland jordgubbarna var det sorterna pavana, korona och cavendish som var bäst.

– I framtiden kanske vissa sorter kan väljas ut och rekomenderas för vissa sjukdomstillstånd, i kombination med speciella odlingsförhållanden, säger docent Marie Olsson till Dagens Nyheter.

Fakta – antioxidanter

Carl-Magnus Fagerholm

ARTIKELN HANDLAR OM

Cancer