Olika regler kring räddning av barn

HÄLSA

Det saknas nationella regler om räddning av barn som föds extremt tidigt. På två sjukhus försöker vårdpersonal att rädda alla barn som föds redan i den 22:a graviditetsveckan. Andra sjukhus väntar med rutinmässig hjälp, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala är policyn att alltid försöka rädda alla barn, vilket även gäller på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

På fem andra universitetssjukhus ges inte livsuppehållande hjälp rutinmässigt förrän i vecka 23 eller 24. Orsaken är att få av barnen som föds i vecka 22 överlever sitt första år. Bara runt tio procent klarar sig och de flesta får bestående men, uppger Ekot.

En normal graviditet är 40 veckor. Barn som föds före vecka 37 räknas som för tidigt födda. Drygt 3 barn av 1 000 föds före vecka 27. Lungsjukdomar, synskador och hjärnskador är vanliga bland mycket för tidigt födda. En del av skadorna är övergående.

TT