Alzheimers sjukdom går oftast i arv

HÄLSA

Forskare: Arvet styr i 80 procent av fallen

Det är framför allt ärftliga faktorer som orsakar Alzheimers sjukdom, visar en stor forskarstudie där nära svenska 12000 tvillingpar ingått.

– Men en sund livsstil kan försena debuten och kanske helt motverka sjukdomen, säger professor Nancy Pedersen på Karolinska institutet till TT.

Bakom studien, baserad på det svenska tvillingregistret vid Karolinska institutet (KI), står forskare vid svenska och amerikanska universitet, däribland KI och University of Southern California. Det är den största tvillingstudien om sambandet mellan arv och miljö hos alzheimerpatienter.

Forskarna tittade närmare på de 392 par i registret där åtminstone en tvilling visade tecken på alzheimer. Hos ungefär 80 procent av dem var det genetiska, ärftliga, faktorer som låg bakom sjukdomen.

Gener viktigast

Studien ger enligt forskarna anledning att tvivla på tesen att alzheimer förekommer i två former, en ärftlig och en som orsakas av miljön. Det är tidigare känt att generna har stor betydelse för en tidig alzheimerdebut.

– Vi ser nu att genetiska faktorer också ligger bakom alzheimer sent i livet, säger Nancy Pedersen.

Men hon understryker att miljöfaktorerna fortfarande är viktiga, eftersom generna reagerar på hur vi lever. Och de miljöfaktorer som orsakar hjärt-kärlsjukdom kan enligt Pedersen också orsaka alzheimer.

– Har man alzheimer i familjen kan man tänka sig för hur man lever, säger hon. Genom en sund livsstil går det att försena en eventuell sjukdomsdebut och kanske till och med motverka sjukdomen helt och hållet.

Miljön spelar in

Om en enäggstvilling drabbas av alzheimer, är risken stor att även syskonet drabbas. Men chansen är något större, 55 procent, att den friska tvillingen aldrig får sjukdomen alls eller utvecklar den senare i livet.

– Det skilde hos vissa tvillingpar nästan 20 år mellan när sjukdomen bröt ut, det visar hur starka miljöfaktorerna är, säger Nancy Pedersen.

Den genetiska risken att drabbas av alzheimer var lika stor för kvinnor som för män, något förvånande eftersom kvinnor drabbas oftare än män.

– Men kvinnor lever längre och när vi tog hänsyn till deras livslängd var de genetiska faktorerna bakom sjukdomen lika viktiga, säger hon.

De nya rönen publiceras i februarinumret av Archives of General Psychiatry.

FAKTA: Alzheimers sjukdom

Läs mer:

PO Lindström/TT