Vaccin mot cancer testas

HÄLSA

Kan motverka återfall hos cancerpatienter

Forskare har utvecklat ett vaccin som kan förhindra att cancerpatienter får återfall.

Men vaccinet måste testas på fler patienter innan man vet säkert att det fungerar.

Foto: Stort test planeras. Vaccinet måste prövas på fler patienter innan resultatet anses säkert.

Hittills har vaccinet testats på 19 patienter som opererats för cancertumörer, främst malignt melanom, skriver BBC News.

Efter två år var 14 av patienterna fortfarande cancerfria, jämfört med två av sju i kontrollgruppen.

Nu planerar forskarna ett storskaligt test med patienter i Storbritannien, Australien och Nya Zealand.

Vaccinet innehåller en kombination av en cancer-antigen, NY-ESO-1, och ett läkemedel, ISCOMATRIXTM, som stimulerar immunsystemet.

Fler T-celler

Antigener produceras av cancercellerna, och kroppens immunsystem känner igen och reagerar på dem.

En tredje kontrollgrupp i testet fick bara antigenen, och av dem var sju av 16 återfallsfria efter två år.

De patienter som fick det kombinerade vaccinet producerade fler antikroppar och fler T-celler, som attackerar cancer-antigenerna, jämfört med kontrollgrupperna.

Dr Ian Davis, som ledde testet, säger till BBC att resultatet måste tolkas med försiktighet.

– Vi måste komma ihåg att det kan ha funnits faktorer som vi inte kände till när vi satte igång testet. Och det här var ett litet antal patienter.

Studien publiceras i den amerikanska vetenskapstidningen the Proceedings of the National Academy of Science.

Karin Poring

ARTIKELN HANDLAR OM

Cancer