”Mobilstrålning är farlig för barn”

Av: 

Emma Kirkhoff

Barns hälsa

Mobilstrålning är skadligt för barn, tycker Strålskyddsstiftelsen och pekar på en ny undersökning.

– I synnerhet barn som utsätts för mobilstrålning löper ökad risk att drabbas av huvudvärk och migrän, säger Mona Nilsson på Strålskyddsstiftelsen.

Men ansvarig myndighet tycker att stiftelsen drar för stora växlar på resultatet.

En studie som gjorts i samarbete mellan Århus Universitet i Danmark och University of California i USA visar ett samband mellan mobilanvändning och huvudvärk. Över 52 000 danska barn har deltagit i studien, som publicerats i medicintidskriften Open Pediatric Medicine Journal.

– Studien bekräftar det som väldigt många läkare och forskare har varnat för, att mobiltelefoner är en hälsorisk för små barn och för foster när mamman använder mobiltelefon under graviditeten, säger Mona Nilsson, grundare av nybildade Strålskyddsstiftelsen.

Huvudvärk och migrän

I studien tittade forskarna på hur mycket mammorna talade i mobiltelefon under graviditeten och i vilken utsträckning de använde handsfree. Samt hur mycket barnen hade utsatts för mobilstrålning fram tills dess att de fyllt 7 år.

– Då såg man att barn till de mammor som använt mobilen sju gånger om dagen eller mer under graviditeten, löpte ökad risk för att drabbas av migrän eller huvudvärk, säger Mona Nilsson, och fortsätter:

– Man ser också att barn till de mammor som ofta använt handsfree under graviditeten löper en ökad risk för migrän. Många gånger har man telefonen och antennen i höjd med magen, då utsätts barnet för mer strålning än vad mamman gör. Även de barnen drabbades i större utsträckning av huvudvärk.

”Det är osannolikt”

Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet i Sverige som ansvarar för att upplysa befolkningen om eventuella risker med mobilanvändning. Där tycker man att Mona Nilsson och Strålskyddsstiftelsen drar för stora växlar på den dansk-amerikanska studien.

– Forskarna skriver i studien att det mycket väl kan vara andra faktorer förknippade med själva mobilanvändningen, snarare än själva radiovågorna, som ger det här resultatet, säger Torsten Augustsson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, och fortsätter:

– Det handlar om såpass låg exponering att det är osannolikt att den skulle kunna ge sådana symtom.

Behöver man som förälder vara orolig?

– Nej, det tycker jag inte. Men givetvis är det så att man måste fortsätta att titta på detta. Det måste man göra vare sig det handlar om radiovågor eller inte.

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att det i dag inte finns något vetenskapligt stöd för att mobilstrålning faktiskt är skadligt, men råder samtidigt folk av försiktighetsskäl att minska exponeringen.

– Vi har ju i dag en generell rekommendation om att använda handsfree, den gäller både vuxna och barn. Vi kommer inte att ändra på det på grund av den här studien. Det är bara en studie, även om den är stor, säger Torsten Augustsson.

ANNONS

Testa Lyko Lovables: Inspirationskit med handplockad skönhet i begränsad upplaga!

Extern länk från Lyko

Köp här!

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Barns hälsa