Läkare missar depression

HÄLSA

Tidsbrist kan vara orsaken

Allmänläkare missar så ofta som varannan gång att deras patienter är deprimerade. Det visar en sammanställning av studier på över 50 000 patienter, skriver Dagens nyheter.

En sammanställning av 41 internationella studier som omfattar över 50 000 patienter visar att allmänläkare generellt är dåliga på att upptäcka och diagnostisera depression.

Missar varannan

Av 100 patienter som kommer till en allmänläkarmottagning är i snitt 20 stycken deprimerade, men bara tio av dem upptäcks av läkarna. Dessutom blir samtidigt i snitt 15 andra av dessa 100 felaktigt diagnostiserade som deprimerade.

Annika Eklund-Grönberg, distriktsläkare och ordförande i Svensk förening för allmänmedicin (SFAM), säger att depression är en svår diagnos att ställa. Hon menar att två av de viktigaste faktorerna för att kunna göra det är att det finns tillräckligt med tid vid mötet med patienten och att det finns en fast allmänläkare som kan ha kontinuerlig kontakt med patienten.

Stafettläkare på många ställen

– Om patienten söker för hjärtklappning, huvudvärk eller ont i magen så kan det ju ta lite tid innan man kommer fram till vad som är den egentliga kärnan i problemet, säger Annika Eklund-Grönberg till Dagens nyheter.

På flera ställen i Sverige finns det inte några fasta allmänläkare utan så kallade stafettläkare. Då blir det svårt med den så viktiga kontinuerliga patientkontakten.

SFAM har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram nya riktlinjer för diagnostisering och uppföljning av depression och ångest. Riktlinjerna kommer att publiceras under hösten, skriver Dagens nyheter.