Så här känner du igen en ätstörning

Av: 

Zendry Svärdkrona

Hälsa

Ätstörningar tros drabba cirka 50 000 kvinnor i Sverige. Cirka 4 000 flickor i åldern 14–19 år lider av anorexi (självsvält). Dubbelt så många, cirka 8 000, har bulimi (hetsätning med kräkningar), främst kvinnor i åldern 18–30 år. Lika många tros drabbas av BED (binge eating disorder/hetsätning utan kräkningar), främst kvinnor i åldern 30–50 år. De blir överviktiga. Anorektiker blir bensköra och bulimiker, som kräks mycket, får ofta tandskador.

Anorexi och bulimi har i stort samma symptom:

Rädsla att bli eller vara tjock.

Ständig bantning, frusenhet.

Att äta ger rädsla och ångest.

Matfixering. Anorektiker äter med ögonen.

Depression, dålig självkänsla.

Tvångstankar med ritualer, som ständig viktkontroll.

Hyperaktivitet.

Isolering från skola, arbete och kamrater.

Sjukdomen upptar hela livet.

Anorexi:

Undervikt.

Koncentrationssvårigheter.

Sömnsvårigheter.

Försämrat omdöme.

Störd kroppsuppfattning.

Upphörd menstruation.

Sänkt ämnesomsättning.

Låg puls och lågt blodtryck.

Sänkt kroppstemperatur.

Tunt hår på huvudet och fjunig hårväxt på kroppen.

Muskelsvaghet.

Källa: Nordiska Klinikerna.

Läs mer om ätstörningar:

Patientföreningar:

Riksförbundet Anorexi Bulimi:

www.rfanorexiobulimi.o.se

Anorexi/BulimiKontakt: www.anorexibulimi.com

Anorexi-bulimiföreningen: www.go.to/anorexia.bulimia

Behandling:

Löwenströmska sjukhuset, Nordiska klinikerna: www.nordklin.nu

Information:

www.medivia.se/AN

www.medicallink.se/links/subject1.html

Tre metoder som hjälper mot ätstörningarna

ANNONS EXTERN LÄNK

Så vet du om du är i hormonell obalans - läs expertens råd här.

Wellness

Publisert: