Inte många får chansen

HÄLSA

Varje år skickas ett litet antal svenska patienter utomlands för vård.

Varje landsting avgör vilka de ska skicka, men de flesta vänder sig till Landstingsförbundet som hämtar in yttrande från Socialstyrelsen.

Förra året gav Landstingsförbundet sitt bifall till sex patienter:

Treåriga Linnea från Mörrum i Blekinge.

En cancerpatient som skickades för behandling i Tyskland av Östergötlands landsting. Kostnad 175 000 kronor.

En patient som skickades för ögonkirurgi i USA av Norrbottens landsting.

Stockholms läns landsting skickade tre patienter.

En med kärlmissbildning till Tyskland.

En med levertumör och dottertumörer till Tyskland.

En för en komplicerad käkoperation i England.

I en del landsting är besluten om utlandsvård delegerade till distriktsnämnder och till och med ner till kliniknivå.

En skånsk patient med en urologisk sjukdom skickades från Skåne till Spanien till en kostnad av 10 000 kronor.

En patient med ett komplicerat ryggbesvär i Kristianstad skickades till USA för 70 000 kronor.

Per-Ola Ohlsson