Radiumspruta ger strålbehandling inifrån

HÄLSA

OSLO

En ny behandling kan hindra cancer från att sprida sig.

Man injicerar radium som via blodbanan söker upp och dödar alla eventuella dottertumörer.

- Ett par patienter vi provat det på har nått smått fantastiska resultat, säger professor Sten Nilsson på Radiumhemmet i Solna.

Hos många som drabbas av bröst-, prostata- eller lungcancer sprider sig sjukdomen så småningom i form av dottertumörer som sätter sig i skelettet.

När tumören tar plats ökar benvävnaden sitt kalciumupptag i området.

- I och med att radium 223 liknar kalcium sugs även det upp i de tumördrabbade områdena, förklarar Sten Nilsson.

Patienten kan därmed strålbehandlas inifrån.

Radiumpartiklarna utger en kraftig radioaktiv strålning men har en räckvidd på blott två millimeter vilket gör att ytterst lite frisk benvävnad skadas. I försök på djur med utbredd cancer blev några helt friska.

Caroline Hougner