Läkare varnar för godkända naturläkemedel

Godkända naturläkemedel, mot till exempel munsår, ger i hög grad upphov till allergier.
HÄLSA

Godkända naturläkemedel ger i hög grad upphov till allergier.

Det visar en studie vars resultat publiceras i Läkartidningen.

– Det vi funnit är att de registrerade naturläkemedlen i Sverige faktiskt ger upphov till allergier i huden i mycket hög grad, säger Åke Svensson, ställföreträdande verksamhetschef vid hudkliniken på universitetssjukhuset i Skåne, till Aftonbladet.

Studien visar ett samband mellan användning av de fyra naturläkemedel för utvärtes bruk som är godkända av Läkemedelsverket och kontaktallergi.

De fyra aktuella naturläkemedlen är: Tea tree oil, Herstat, Oleum salvum och Efabene.

– Det viktiga är att upplysa medicinskt skolade och allmänheten om att det är långt mer bekymmersamt med naturläkemedel än vad man tänker sig, säger Åke Svensson.

De aktuella naturläkemedlen rekommenderas bland annat av legitimerade läkare.

– Det händer att de rekommenderas av läkare, och det görs naturligtvis med gott uppsåt, säger Åke Svensson.

”Fruktansvärt dåliga”

Åke Svensson berättar att han på sin klinik sett en del allvarliga fall med patienter som använt de aktuella naturläkemedlen.

– Vi har sett folk som blivit inlagda på sjukhus för att de varit så fruktansvärt dåliga, med utbredda förändringar i skinnet och hög feber.

Reaktionerna kan också bli mycket lindrigare.

– Det kan också vara att patienten får någon liten fläck, säger Åke Svensson.

Vill inte förbjuda

Åke Svensson tycker det att är viktigt att upplysa läkare och allmänheten om biverkningarna, och att naturläkemedlen bör undersökas noggrannare.

– Kraven på de här medlen är inte riktigt lika rigorösa som på många andra medel vi använder, säger han.

– Det finns anledning att kanske granska hela marknaden, vi kanske har varit lite flata när det gäller det här.

Svensson vill däremot inte förbjuda de aktuella medlen i nuläget.

– Nej, det är att gå för långt, det här måste vägas på olika sätt, säger han.