Helhetsgrepp ska ge bättre vård till demenssjuka

Foto: Med nya riktlinjer ska demensvården förbättras och det ska inte längre spela någon roll var i landet man bor.
HÄLSA

I går var det Internationella alzheimerdagen.

Sjukdomen, som drabbar hjärnan och leder till för tidig död, uppmärksammas extra världen över.

Men många svenskar med Alzheimers sjukdom får inte den vård de behöver. Var femte utreds inte alls.

Nu ska demensvården bli bättre med nya riktlinjer från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har arbetat fram ett förslag på nya nationella riktlinjer för hur demensvården ska fungera i framtiden.

Riktlinjerna gäller både sjukvården och socialtjänsten – ett helhetsgrepp som aldrig tidigare tagits.

Förhoppningen är att de nya riktlinjerna ska ge bättre vård för de demenssjuka och att fler sjuka ska fångas upp så tidigt som möjligt. Bland annat trycker Socialstyrelsen på att betydligt fler än i dag, ytterligare 7 000 patienter, ska erbjudas en basal demensutredning. Fler ska också hjärnröntgas för att utesluta tumörer och andra behandlingsbara sjukdomar.

"Vården skiftar beroende på var du bor"

Katarina Nägga, överläkare på neuropsykiatriska kliniken i Malmö, välkomnar de nya direktiven:

– De behövs, i dag skiftar vården väldigt med var i landet du bor. Nu blir det påtagligt var någonstans det behöver satsas så att alla kan få rätt omhändertagande. Framför allt är det för få som får en ordentlig utredning i dag.

I de nya riktlinjerna ingår bland annat:

Klara direktiv för hur en demensutredning ska göras.

Årliga uppföljningar av patientens behov och läkemedel.

Handledning för vårdpersonal.

Stödprogram för anhöriga.

Omkring 90 000 svenskar har Alzheimers sjukdom, som drabbar hjärnan och leder till för tidig död. Nervcellerna blockeras och förstörs, vilket gör att patienten får sämre minne, beteendestörningar och svårt att orientera sig.

Än så länge går det inte att bota Alzheimers. Däremot går sjukdomen att bromsa – och chanserna att lyckas med det är betydligt bättre om sjukdomen upptäcks i ett tidigt stadium.

– De flesta som drabbas är äldre och kan inte alltid tala för sig själva. Att inte få rätt diagnos och behandling kan få ödesdigra konsekvenser för den sjuka och anhöriga, säger Katarina Nägga.

Fram till den 30 november ska den preliminära versionen diskuteras ute i landets kommuner och landsting. Alla som har en åsikt ska kunna framföra sina synpunkter innan riktlinjerna slås fast i början av 2010.