Vin varje dag ökar inte risk för bröstcancer

HÄLSA

- men stordrickare drabbas tre gånger så ofta

Den kvinna som dricker ett eller ett par glas vin eller öl om dagen löper inte större risk än nykteristerna att drabbas av bröstcancer, enligt en stor dansk studie.

Risken ökar däremot för den som dricker mer, i synnerhet om hon passerat klimakteriet.

- Generellt sett behöver man inte bekymra sig alltför mycket över ett lätt till måttligt alkoholintag, säger Morten Grönbaek, professor vid centrum för alkoholforskning vid den danska motsvarigheten till Folkhälsoinstitutet, i en kommentar till studien.

Känt samband

Sambandet mellan alkohol och bröstcancer har varit känt länge, men är delvis omtvistat. Många faktorer inverkar på risken för tumörer - bland annat gener, ålder, hormoner, fetma och livsstil - och det krävs stora studier med många deltagare för att det överhuvudtaget ska gå att hitta tydliga kopplingar.

Forskarna har bland annat tvistat om huruvida typen av alkohol, öl, vin eller sprit, spelar någon roll för risken att drabbas av bröstcancer. Mängden alkohol har också varit föremål för debatt, även om de allra flesta vetenskapliga studier visar att det krävs ett ganska kraftigt drickande för att risken ska påverkas.

Den danska studien, som presenteras i kommande nummer av tidskriften Alcoholism, stödjer detta. Den kvinna som dricker mer än 27 drinkar i veckan drabbas oftare av bröstcancer än medsystrarna som inte tittar lika djupt och ofta i glaset. Risken var drygt tre gånger så stor som vid ett lätt eller måttligt alkoholintag, enligt studien.

Höjd risk för äldre

Kvinnor över 70 år löper generellt sett en större risk än andra att drabbas, och är dessutom känsligare för alkohol. I deras fall ökade risken för bröstcancer redan vid sex drinkar i veckan, enligt studien.

Totalt ingick 13 074 kvinnor mellan 20 och 91 år. De fick fylla i formulär om sina rök- och alkoholvanor, längd och vikt, fysisk aktivitet, antal barn, utbildningsnivå, om de menstruerade och om de eventuellt åt hormoner. Därefter följde forskarna dem under ett antal år, varierande mellan drygt sex år och nästan 21 år.

Under denna tid drabbades 76 yngre menstruerande kvinnor och 397 kvinnor som passerat klimakteriet av bröstcancer.

Forskarna fann inget samband mellan cancerrisk och vilken typ av alkohol som konsumerats. Öl, vin eller sprit hade samma inverkan på resultaten.

- Detta tyder på att det är etanolen i sig som ligger bakom risken att utveckla bröstcancer, säger Morten Grönbaek.

Sara Rosén/TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Cancer