Klinikchefer efterlyser cancerplan

HÄLSA

Oroliga inför framtiden när allt fler cancerfall ökar

I Sverige är cancer den vanligaste dödsorsaken före 60 års ålder. Och antalet cancerfall ökar varje år.

Trots det går bara 7 procent av sjukvårdens kostnader till cancersjukdomar.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet frågar sig 24 verksamhetschefer varför vi inte har en nationell cancerplan som många av våra grannländer.

Klinikcheferna påpekar att ingen har det samlade ansvaret för cancerverksamheten i Sverige.

"Läkemedelsverket godkänner nya läkemedel, men har inget mandat eller ansvar i introduktion av dessa i sjukvård", skriver de.

De skriver också att användandet av nya läkemedel varierar i olika landsting - och att cancerpatienter därför blir behandlade olika beroende på var de bor i landet.

”Risken är stor att nuvarnade olikheter mellan olika landsting kommer att fördjupas".

Alexandra Ramnewall, TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Cancer