Utbrända kan förlora sjukpeng

HÄLSA

Ska helst inte sjukskrivas en enda dag

Depression är inte alltid en anledning att bli sjukskriven.

Gravida som mår väldigt illa kan däremot behöva sjukskrivas i två månader.

Det framgår av nya riktlinjer från Socialstyrelsen som ska vägleda läkarna.

Från och med oktober ska riktlinjer för bortåt ett 90-tal diagnoser börja implementeras i sjukvården. Uppdraget till Socialstyrelsen och Försäkringskassan gavs av den förra regeringen, men stöds av den nya.

– Många gånger har vi kanske av slentrian sjukskrivit för länge och utan riktiga insatser under sjukdomstiden. Det är jättesvårt att komma tillbaka till arbetet efter en lång sjukdomsperiod. Min ingång är att riktlinjerna ska vara till stöd och hjälp, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

En farlig dos

En person med utmattningssyndrom eller med lätt depression ska i normalfallet inte sjukskrivas alls, enligt riktlinjerna.

– Heltidssjukskrivningar för tillstånd med utmattning och depression är en farlig dos. Det kan vara helt rätt med en kort och intensiv sjukskrivning, men sedan kommer biverkningarna. Man kan lätt börja tycka mer synd om sig själv, sedan kommer tvivlet på sin egen förmåga på jobbet, säger Monika Engblom som är distriktsläkare på vårdcentralen Kronan i Sundbyberg och en av de experter Socialstyrelsen anlitat för arbetet med riktlinjerna.

Hon forskar också om läkares sjukskrivningsmönster och är övertygad om att människor mår bra av att komma tillbaka till jobbet så snart det är möjligt.

– Vi måste tänka mer att arbete är något bra, och anpassa arbetet snarare än att plocka bort människor som blir passiva.

Lära sig hantera

Utmattningssyndrom och depression är diagnoser som de flesta nog förknippar med ett stort behov av sjukskrivning. Vem är det då som inte behöver sjukskrivas?

– Det är en person som upplever lätta besvär som egentligen är kopplade till livssituationen, besvär som man kanske får lära sig att hantera men som egentligen inte är sjukdom, säger Jan Larsson som är projektledare på Socialstyrelsen.

Benny Ståhlberg, distriktsläkare i Tollarp och ordförande i Distriktsläkarföreningen tror visserligen att riktlinjer kan vara ett stöd för läkarna, men det viktigaste är att bedöma den enskilda patienten.

– Det är inte alla som vill vara sjukskrivna, men man måste göra en bedömning utifrån människan som söker. Skapar jobbet ångest kanske man måste vara borta från jobbet. Men det är inget egenvärde i att sjukskrivningen är lång.

Jan Larsson är noga med att betona att riktlinjerna handlar om normalfallen.

– Man kan mycket väl göra avsteg från riktlinjerna, men då är det viktigt att man motiverar det och att man har en strategi för vad sjukskrivningen ska leda till. Det saknas väldigt ofta i dag, säger han.

Nya riktlinjer för sjukskrivning

Omfattar ett 90-tal diagnoser och revideras vid behov.

Läs mer:

Läs mer

TT