Forskare: GI-metoden är bästa sättet att gå ner i vikt

HÄLSA

Men svensk expert kritiserar ny forskning

Smalast, lyckligast och friskast blir man av GI-metoden.

Så tolkar forskare en ny jämförelse av olika bantningsmetoder.

De mycket feta fick allra bäst resultat men svensk expertis är skeptisk.

Foto: Stephan Rössner

Bland de oräkneliga bantningsmetoder som finns har GI-metoden länge haft rykte om sig att vara den mest effektiva.

Nu har några forskare ställt samman ett antal studier kring GI-bantning kontra andra dietmetoder från olika delar av världen. Deras resultat pekar mot att GI-metoderna är det mest hälsosamma och effektiva sättet att gå ner i vikt. Metoden går enkelt beskrivet ut på att äta proteinrikt men kolhydratförbjudet.

Livskvalitet

202 män och kvinnor i sammanlagt sex olika forskningsprojekt har deltagit i olika expriment för att sänka vikten. Dels sådana som ätit olika sorters dieter, dels sådana som helt enkelt dragit ner på födan. Försöken har pågått från några månader till över ett år. I två av studierna deltog mycket överviktiga personer.

Man har bland annat jämfört BMI-tal, fettmassa i procent av kroppsvikten, bukfetma, förhållandet mellan midjans och höfternas omfång och personernas rörlighet. I andra hand har man också sett till sådant som kolesterolhalter, påverkan på hjärta och kärl och livskvalitet.

Bättre blodfettvärden

Sammanställningen redovisas på The Cochrane Library, en ansedd databas för forskning kring hälsa. Och författarna till jämförelsen av de olika studierna, D.E. Thomas, E.J. Elliott, L. Baur, drar slutsatsen att på samtliga punkter är GI- metoderna överlägsna och ger bäst resultat.

Enliugt dem har försökspersonerna, de överviktiga och de mycket feta, alla gått ner mer i vikt. De har sänkt sitt BMI och de har fått bättre blodfettvärden än de som använt andra metoder för att gå ner i vikt.

Sammantaget anser de att GI-metoden också ger bättre livskvalitet, inte minst för att man får äta hur mycket man vill.

Dock, skriver de tre författarna, behövs mer forskning för att avgöra om förbättringarna håller i längden.

Energibalansen

Där får de bestämt medhåll från Stephan Rössner. Han är vår mest kände expert på fetma och chef för en flerårig forskning i fetma och viktnedgång på Huddinge sjukhus. Men han är kritisk till att de tre forskarna utnämner en metod till den bästa.

- Efter nåt år har det inte längre någon som helst betydelse vilken metod man använt, säger han.

- Alla långsiktiga undersökningar visar att det slutar på samma sätt. Och underlaget, antalet deltagande, i de här studierna är för litet.

Han anser att det allt avgörande är hur mycket energi man gör av med.

- Du skulle kunna gå ner i vikt med Rössners hallonbåtsrecept. Det är energibalansen som avgör allt, säger han.

Kickstarta bantningen med GI-metoden