Ny studie: Så stor är sjukdomsrisken för dig

Hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och förmaksflimmer är svåra tillstånd som drabbar hjärtat. Ny forskning från Uppsala universitet visar att speciellt en faktor ökar risken för att drabbas av sjukdomar i hjärtat.

Ny forskning: Då kan du drabbas av alla fyra hjärtsjukdomarna
Det kan du göra själv