Östrogen styr smärttröskeln

HÄLSA

Könshormonet påverkar vår uppfattning om smärta

Stockholm (TT)

Könshormonet östrogen styr hur vi uppfattar smärta.

De nya rönen kommer från en svensk forskargrupp på Karolinska institutet som upptäckt tidigare okända hormonsamband.

Foto: Östrogen finns i många av våra vanliga preventivmedel.

Flera vetenskapliga studier har redan visat att det finns skillnader mellan hur män och kvinnor uppfattar smärta. Nu bidrar en svensk forskargrupp med forskning som kan leda till effektivare smärtstillande läkemedel i framtiden, skriver Svenska Dagbladet.

Forskarlaget har upptäckt samband som bevisar östrogenets stora roll för smärtkänsligheten och studien beskrivs i den ansedda amerikanska tidskriften PNAS.

Varierar under en månad

Jan-Åke Gustafsson, professor och hormonforskare vid Karolinska institutet, säger till tidningen att kvinnors smärtmönster tycks variera under en månadsperiod.

– Mycket tyder till exempel på att kvinnors smärttröskel höjs inför och under förlossningen när östrogenpåslaget är som allra störst. Det medför att den barnafödande mamman blir mindre smärtkänslig, säger han.

Forskargruppen har under många år undersökt så kallade mottagarämnen (receptorer) inne i cellernas kärna för östrogen som bestämmer hur hormonet omsätts i kroppen. Genom att framställa möss som inte har genen för östrogenmottagarna Er-beta, kunde östrogenet och Er-betas effekter på kroppen studeras närmare.

TT