Varför får jag ingen hjälp, ministern?

HÄLSA

Elinor,14, ställde Lars Engqvist mot väggen

1 av 3 | Foto: Elinor Engström, 14, vill gå ner i vikt. Men från samhället får hon inget stöd. Det är dåligt, dumt. Det borde finnas någon som kan erbjuda oss hjälp. Det är svårt att göra det här på egen hand, säger Elinor.

Varför satsar ni inte mer på att hjälpa oss?

Den frågan ställer Elinor Engström till socialminister Lars Engqvist.

– Vi har förstått problemet för sent, är hans svar.

Under flera år har läkare och forskare slagit larm om den ökande fetman bland barn i Sverige. Men politikerna har inte reagerat – köerna till vård är årslånga och de flesta får ingen hjälp alls.

Socialminister Lars Engqvist lägger ansvaret för den växande folksjukdomen på de enskilda landstingen.

Vill starta kliniker

Men vad har du för ansvar?

– Egentligen inget alls.

Ändå vill Lars Engqvist nu undersöka om regeringen kan starta upp fler specialistkliniker tillsammans med landstingen.

I dag finns tre kliniker för barn med extrem fetma. Sammanlagt vårdar de 915 barn.

Omkring 40 000 barn lider av fetma?

– Men 40 000 ungdomar ska inte komma på en överviktsklinik. De borde få stöd tidigare, säger Lars Engqvist.

Det viktigaste är att inte fler barn blir överviktiga, anser Engqvist. En fråga för hans kollega, folkhälsominister Morgan Johansson.

Socialdemokraterna har haft makten i åtta år. Varför har ni inte gjort något tidigare?

– Det är fel att säga att vi inte har gjort någonting. Det går ganska mycket skattepengar till skolluncher och att hålla fritidsgårdar och idrottsrörelsen i gång, säger Johansson.

”Vi äter mer och mer”

Men barnen rör sig ju allt mindre?

– Kom ihåg att det är starka krafter som verkar emot oss. Dels de kommersiella som vill att vi äter mer och mer. Dels en ny teknik där vi blir mer och mer bundna vid datorer och tv–apparater.

Konkret, vad tänker du göra åt problemet?

– Först lyfta fram att det faktiskt sker. Ett exempel är att vi finansierat Bunkefloprojektet, som handlar om att öka motionen i skolan. Nu går vi vidare och har lovat en miljard till idrotten.

”Viktväktarna gör gott”

Många barn vänder sig till Viktväktarna när de inte får hjälp?

– Det är väl utmärkt, Viktväktarna kan göra väldigt mycket gott.

Experter anser att det kan vara skadligt för barn?

– Det har jag väldigt svårt att avgöra, säger Morgan Johansson.

Bara 6 procent får vård mot sin övervikt

Läs tidigare publicerade artiklar

Anna Careborg, Helene Almqvist