Glada spermier med rätt mat

Rätt mat påverkar spermierna - både till antal och kvalitet.

Män med låg spermaproduktion har visat sig kunna öka produktionen betydligt med hjälp av kosttillskott i olika kombinationer av zink och folsyra, visar en holländsk studie. I studien jämfördes effekten hos 103 patienter som antingen fick folsyra eller zink, båda eller placebo. Samma försök gjordes med en grupp fertila män.

Det visade sig att kosten var av stor betydelse för fertiliteten: försökspersonerna som fick både zink och folsyra ökade sin spermaproduktion med upp till 74 procent under de 26 veckorna försöket pågick. Däremot gav det ingen effekt att äta bara zink eller folsyra. Det var kombinationen av dessa som ökade spermaproduktionen.

Publisert: