Skriv upp numret om du är på puben

HÄLSA

Vill du försäkra dig om att komma ihåg hans nummer - skriv ner det. I synnerhet om du får det på en pubrunda.

Det är en av slutsatserna som presenterats i Journal of Studies on Alcohol.

Deltagarna i studien blev ombedda att memorera ett telefonnummer som gavs muntligt i nyktert tillstånd.

Efter två öl blev de ombedda att lägga ytterligare ett nummer på minnet, nedskrivet den här gången.

Det visade sig att ölen minskade deltagarnas förmåga att komma ihåg numret med nio procent, medan den sjönk hela 15 procent när siffrorna gavs muntligt utan alkoholpåverkan, skriver Reuters health.