Unga mår bra av fysisk kontakt

HÄLSA

Första kärleken glömmer man aldrig, sägs det. Nu styrker undersökningar att så är fallet. Dessutom verkar det vara så att den första romansen spelar roll för vårt välbefinnande även när förhållandet är över.

Tonåringar som blir kära, men inte upplever någon fysisk närhet i den första relationen, löper större risk att bli deprimerade, hävdar två forskare vid University of North Carolina. De har studerat vilka orsaker som kan ligga bakom tonårsdepressioner och fann att varken tidig sexdebut eller föräldrarnas attityd till den första relationen hade någon större inverkan på resultatet. Däremot var det viktigt att det första förhållandet präglades av närhet, fysisk kontakt och kärlek.