Fästinginvasion väntas i sommar

HÄLSA

1,3 miljoner svenskar riskerar att drabbas

1 av 2
fler än vanligt Vinterns tjocka snötäcke har skyddat fästingarna. Experterna befarar att de blir fler än vanligt i år.

Över 1,3 miljoner svenskar riskerar fästingbett i år.

I Göteborgsområdet är det värst – var tredje person blev biten i fjol.

Och var tionde fästing bär på borrelia.

– Sjukvården borde ta sjukdomen på större allvar, säger Helle Klein, Aftonbladets politiska chefredaktör, som drabbats.

Experterna befarar att fästingarna blir extra många i år då snön legat tjock och skyddat dem från kylan.

En färsk Sifo-undersökning visar var du löper störst risk för bett. Utöver Göteborg är folk längst i söder och utmed södra Östersjökusten extra utsatta.

Många kvinnor

En av tio fästingar bär sjukdomen borrelia, och 20 procent fler kvinnor än män smittas, enligt en nyligen publicerad studie.

– Kvinnor löper också störst risk att bli feldiagnosticerade eftersom de inte alltid får den ringformade rodnaden där fästingen suttit, säger läkaren Louise Bennet, som gjort undersökningen och forskat om borrelia.

Av de fall hon gått igenom hade hälften i stället jämnröda rodnader, ibland med blåsor eller mörkröd mitt. Särskilt vanligt var det bland kvinnorna.

Rodnaden uppstår oftast två-tre veckor efter fästingbettet.

– Dyker det upp ett utslag som är större än 5 centimeter ska man alltid gå till sin vårdcentral, säger Louise Bennet.

Undersök kroppen

En vanlig penicillinkur räcker om infektionen inte spritt sig, men väntar man för länge kan det bli värre.

– En del drabbas av känselbortfall, kraftlöshet eller hjärnhinneinflammation.

– Undersök alltid kroppen när du varit ute och ta bort eventuella fästingar direkt. Bär de på borrelia hinner smittan förhoppningsvis inte föras över. Det tar ofta flera timmar, säger Louise Bennet.

Caroline Hougner