Allt fler har svårt att sova

avLinda Hjertén

Publicerad:
Uppdaterad:

Ny studie visar att kvinnor sover sämre än män

Har du svårt att sova? Känner du dig inte utvilad på morgonen?

Du är i så fall inte ensam.

En ny studie visar att hälften av alla svenskar har något slags problem med sömnen.

Foto: Scanpix

Studien presenterades vid den nationella sömnkongressen i Uppsala i veckan. I studien ingick 1 000 män och kvinnor över 15 år från alla håll i Sverige, som fått svara på utförliga frågor om sina sömnvanor.

Några överraskande svar kom fram. Bland annat att så mycket som 51 procent av de tillfrågade har ett eller flera slags problem med sin sömn, som att de vaknar till under natten, har svårt att somna in eller inte känner sig utvilade på dagen.

– Det är ganska allvarligt att mer än hälften av Sveriges befolkning inte sover bra. Man kan bli sjuk av sömnproblem, säger forskaren Derek Eder vid Centrum för sömn- och vakenhetsstörningar på Göteborgs universitet till aftonbladet.se.

Kvinnor sover sämre

Studien visar även att kvinnor sover sämre än män.

–  Kvinnor söker läkarhjälp och förbrukar till exempel sömnhjälpmedel som medicin och hypnos i dubbelt så hög utsträckning som män, säger Eder.

– Vad som gör att kvinnor har större problem vet vi inte riktigt, men mycket tyder på att det ofta beror på stress och att deras stress fortsätter även i hemmet.

Lågutbildade trötta

Utbildning visade sig även ha stor påverkan på hur man upplever sömn. De som inte har högskoleutbildning känner sig sömnigare under dagen än de med högskoleutbildning och tenderar att oftare söka vård för sömnbesvär.

Sammantaget har var sjätte man och var fjärde kvinna någon gång haft så allvarliga sömnproblem att de sökt läkarhjälp för dem. Åtta procent av kvinnorna och fem procent av männen använder något sömnläkemedel.

– Det finns ett starkt samband mellan sömnproblem och stress och depression. Jag hoppas att vi inom hälsovården ska börja undersöka de bakomliggande orsakerna till sömnproblem i högre utsträckning än vad vi gör, i stället för att först och främst skriva ut sömnmedel, säger Derek Eder.

Publicerad: