Dubbel risk med moderna p-piller

HÄLSA

Moderna p-piller är betydligt farligare än vad man hittills trott.

Det visar en dansk studie som publiceras i British Medical Journal, skriver Information.

– Lite tillspetsat kan man säga att de är dubbelt så dyra och dubbelt så farliga, säger professor Öjvind Lidegaard.

Undersökningen omfattar samtliga danska kvinnor 15–49 år som tar p-piller. För äldre p-piller var risken att drabbas av en blodpropp en på 1 000. För moderna piller, däremot, var risken 1 på 500.

"Högre risk för blodpropp"

Om en kvinna ska använda ett modernt p-piller eller inte är en avvägningsfråga mellan risk och nytta. Det säger Viveca Odlind, professor på Läkemedelsverket.

– Jag har inte läst den aktuella undersökningen. Men det pågår en diskussion kring dessa tredje och fjärde generationens p-piller som de kallas. På senare tid har det kommit flera studier som talar för en något högre risk för blodpropp med dessa nyare p-piller än med andra generationens p-piller. I dagsläget är man överens om att man ska lägga till i produktresumén för dessa preparat att det är en skillnad i risk mellan äldre och moderna piller.

TT: Men varför ska en kvinna ta en förhöjd risk genom att äta dessa moderna piller?

– Kvinnor upplever pillren olika. En del får humörsvängningar eller blir nedstämda av de äldre pillren, men inte av de nya. Men Läkemedelsverkets rekommendation är att andra generationens p-piller ska vara förstahandsval.

Risken med moderna p-piller, som kallas för den tredje eller fjärde generationens p-piller, är att kvinnan drabbas av en venös blodpropp, det vill säga en propp i venerna, oftast i benen. Denna risk finns även med äldre piller, men är lägre.

Livshotande tillstånd

Symtomen på blodpropp i benen kan vara diffusa. Ibland uppstår bara en lättare svullnad. Inte ens alla läkare gör vid en undersökning kopplingen till om kvinnan äter p-piller eller inte. Risken finns att proppen i ett senare skede "vandrar" vidare och sätter sig i lungorna. Så kallad lungemboli är ett livshotande tillstånd.

TT