Ny forskning visar: Maskotar och skrock – kan faktiskt hjälpa

Är Carolina Klufts tygåsna anledningen till hennes framgång?

Ny forskning visar att skrock, som maskotar och ritualer, faktiskt kan hjälpa oss att prestera bättre.

Hör och häpna!

Nu forskning visar att skrock, maskotar, talismaner och ritualer faktiskt kan spela roll för vår prestation.

Vanligare än vi tror

Den vanligaste synen på skrock är att det är irrationella tankar som vi ägnar oss åt, kanske för att finna styrka när vi inte känner oss tillräckligt starka i oss själva.

Trots denna syn på skrock som något irrationellt, så styr det många människors vardag.

Vi säger ”peppar peppar” och tar i trä när vi förutspått att något ska gå illa, aktar oss för att krossa speglar och reagerar lite extra när en svart katt springer över vägen.

Kanske har du en liten maskot eller något annat som – av till synes helt irrationella skäl – betyder mycket för dig? Eller utför en speciell ritual före en särskilt viktig dag eller tävling?

Ökar prestationsförmågan

Nu har forskare tittat närmare på vidskepligheten och dess effekter på oss.

Det är en grupp forskare på Kölnuniversitet i Tyskland som har gjort flera experiment för att se hur vidskeplighet och skrock egentligen påverkar oss – och om det har någon faktisk effekt.

Enligt forskarna har maskotar och annat en faktisk effekt på oss: De ökar prestationsförmågan.

Ökat självförtroende

Anledningen till detta är, enligt forskarna, att självförtroendet hos den vidskeplige stärks när han eller hon har sin maskot med sig eller utför den där speciella ritualen.

Det extra självförtroendet gör att du blir mer fokuserad och inriktad på att du kommer att lyckas – vilket ökar prestationsförmågan.

Ett exempel på när irrationellt skrock kommer fram även i vår moderna värld är i stora idrottssammanhang. Många elitidrottare använder sig av maskotar och ritualer.

– Jag undrade varför idrottare är vidskepliga, även stora berömdheter, till exempel Tiger Woods, som alltid bär en röd tröja de viktigaste tävlingsdagarna, säger en av Kölnforskarna, Lysann Damisch, i den vetenskapliga tidskriften Psychological Science.

Smartare och snabbare

Hon och hennes kollegor utförde flera experiment där de bland annat lät testpersonerna spela golf, mecka med en motor, göra minnestester och spela anagramspel.

Testerna visade att prestationen ökade hos personer som fick ett ”lycka till”, en ”spark i baken”, eller fick utföra sin egen ritual innan de skulle utföra uppgiften.

Testerna visade även på en förklaring till det ökade självförtroendet och den ökade prestationsförmågan: De personer som fick sin vidskepelse ”bekräftad och tillfredsställd” hade en större tilltro redan innan, att de skulle prestera bra.

Publisert: