Ny skräckbakterie sprids med fästingar

avIda Gustafsson

HÄLSA

Fästingar kan bära på smitta som kan ge plötslig dövhet och oförklarig ansiktsförlamning.

Enligt en studie som Upsala Nya Tidning tagit del av är rickettsiabakterier vanligare än borrelia.

– Det öppnar nya möjligheter att behandla patienterna med antibiotika, säger överläkare Kenneth Nilsson vid Akademiska sjukhuset och Falu lasarett till tidningen.

Provsvar från flera patienter som ingått i studien visade på att de kunde vara smittade av rickettsiabakterier.

I studien togs blodprov på över 120 patienter som drabbats av plötslig ansiktsförlamning och dövhet. I fem fall av patienter med ansiktsförlamning och åtta av de som drabbats av plötslig dövhet visade att de fått en infektion som orsakats av rickettsiabakterier.

Gåta hur de smittats

Det finns olika arter av rickettsiabakterier och tidigare har bara Rickettsia helvetica påträffats i Sverige. I samband med forskarstudien upptäcktes en för Sverige ny sort:

– I de tre fall som vi med hjälp av dna från ryggvätskeprover kunnat fastställa orsaken till infektionen har vi dock hittat en annan rickettsiaart, rickettsia felis. Hur patienterna har smittats är en gåta. I Sverige har rickettsia felis aldrig påträffats i vare sig fästingar eller andra djur, säger Kenneth Nilsson till Upsala Nya Tidning.

Vanligare än Borrelia

Ansiktsförlamning kan även orsakas av Borreliabakterien, men enligt den nya studien är Rickettsiabakterien är vanligare orsak. Endast två patienter av de 127 testade personerna bar på Borreliasmitta. Sedan tidigare genomför sjukvården rutinprover på Borrelia i samband med ansiktsförlamning.

– Redan nu finns goda skäl att testa om patienter som söker för ansiktsförlamning eller plötslig dövhet har en rickettsiainfektion, säger Kenneth Nilsson, överläkare vid Akademiska sjukhuset till Upsala Nya Tidning.