Så tolkar du värdena

BMI - Body Mass Index

Ett mått på fetma - förhållandet mellan längden och vikten.

Normalvikt: BMI 18,5-24,9.

Övervikt:  BMI på 25-29,9.

Fetma: BMI 30 eller mer.