Europa allt fetare

HÄLSA

Nu är varannan europé överviktig

Stockholm (TT)

Övervikt är ett växande problem i Europa. Varannan europé klassas nu som fet eller överviktig, enligt statistik från EU-kommissionen och OECD som Svenska Dagbladet tagit del av.

Störst är fetmaproblemen i Storbritannien, på Irland och Malta, minst i Italien, Rumänien och Schweiz.

I snitt lider 15,5 procent av de vuxna européerna av sjuklig övervikt. Ihop med den grupp som ligger i riskzonen för att utveckla diabetes eller hjärtproblem på grund av vikten hamnar siffran på 50,1 procent.

Även bland barnen

Även bland barnen ökar andelen överviktiga. Ett av sju barn klassas som för tungt. Uppgången antas bero på ett allt mer stillasittande liv. Bara ett barn av fem idrottar regelbundet.

I Sverige är ett av tio barn överviktigt. I den svenska befolkningen totalt lider 10,1 procent av sjuklig övervikt.

Statistiken bygger på en granskning av hälsotillståndet i 31 europeiska länder, förutom de 27 EU-länderna även Schweiz, Norge, Island och Turkiet.

TT