Det här är kikhosta

avKarin Holmberg

HÄLSA

Kikhosta är en av de klassiska barnsjukdomarna som de flesta barn i Sverige vaccineras mot under sin barndom. Här kan du läsa mer om sjukdomen.

 • Kikhostan orsakas av en bakterie, Bordetella pertussis, som fäster och tillväxer på vävnad i luftvägarna. Kikhosta sprids mellan personer som droppsmitta i anslutning till hostattacker.

 • Smittsamheten är mycket hög och inkubationstiden är en till två veckor.

 • För de allra flesta går kikhostan över av sig själv men för barn yngre än ett år kan infektionen bli allvarlig och de kan behöva vård på sjukhus. Spädbarn kan drabbas av andningsuppehåll och rent av bli medvetslösa i några sekunder under de värsta attackerna. Spädbarn, med kikhosta, bör därför alltid observeras på sjukhus under den värsta kikningsperioden och vid behov få andningsunderstöd.

 • Om antibiotika sätts in under den första veckan av kikhosteperioden kan sjukdomsförloppet lindras, vilket också minskar smittsamheten.Om kikningar redan uppträtt är antibiotikan verkningslös.

 • När vuxna blir sjuka är det oftast en mildare variant som en lång segdragen hosta. 

 • De värsta hostattackerna brukar vara över efter cirka 4 veckor men hostan kan fortsätta i flera veckor till ibland upp till 10-12 veckor.

 • Under hostattackerna kan man ofta höra så kallade kikningar. Barnet kan också få svårt att andas. Oftast slutar hostattackerna med att barnet hostar eller kräks upp slem.

 • Enligt smittskyddsläkaren Per Follin bör man alltid ringa sjukvårdsvägledningen eller sin husläkare om man misstänker att man fått kikhosta. Vid misstanke om kikhosta så ska man undvika kontakt med spädbarn och kvinnor i sen graviditet.

 • Vaccination mot kikhosta erbjuds alla barn i Sverige. Den ges vid tre, fem och tolv månaders ålder, med påfyllnadsdos vid fem till sex års åldern. 2016 införde man även en boosterdos vid  14-16 års ålder för att utöka skyddet.

 • 2016 rapporterades 679 fall av kikhosta i Sverige. De flesta i Stockholms län.

 • Dödligheten har, i Sverige, de senaste decennierna varit låg i Sverige. Mellan 1996-2014 har tolv barn avlidit till följd av kikhosta. Vid dödsfall där barnet varit över 1 år har det oftast funnits en bakomliggande sjukdom.

Källa: Folkhälsomyndigheten.se och 1177.se

ARTIKELN HANDLAR OM