Publicerad:
Uppdaterad:

Så lätt ser du om du väger för tungt

Av: Zendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:

Fetma och övervikt räknas för det mesta ut med hjälp av personens längd och vikt. Resultatet blir ett body-mass index, BMI.

Överviktig är den som har ett BMI mellan 25 och 29,9. Fetma definieras som BMI 30 eller mer.

BMI beräknas så här: kroppsvikten i kg dividerat med kroppslängden i meter i kvadrat.

BMI-måttet har vissa brister. Det går inte att använda utan justeringar när det gäller barn. Det tar inte hänsyn till hur mycket muskler personen har. Man får inte heller reda på hur fettet är fördelat i kroppen. Det är en svaghet, eftersom riskerna för fetmarelaterade sjukdomar är mycket högre när fettmassan är koncentrerad till bålen och fettdepåer i buken. Ett sätt att beräkna mängden bukfett är att mäta midjeomfånget.

BMI > 40 Extrem fetma

Extrem riskökning

BMI 35–40 Svår fetma

Kraftigt ökade risker

BMI 30–35 Fetma Ökad risk

BMI 25–30 Övervikt

Något ökad risk

BMI 18,5–25 Normalvikt

Ordinär risk

BMI <18,5 Undervikt Varierar beroende på orsak

Källa: ”Fetma – problem och åtgärder”

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2002)

Publicerad:
Publicerad: