Astmamedicin dödade sexton

HÄLSA

Farlig medicin säljs i Sverige – utan varningstext

Tre vanliga astmamediciner ligger bakom flera dödliga astmaattacker i USA.

Nu kräver den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, att medicinerna får en varningstext.

Någon svensk varning är dock inte aktuell.

Foto: Ger andnöd Astmamedicinerna Seretide och Serevent kan ge allvarliga astmaattacker.

Medicinerna tas för att vidga luftrören så att det blir lättare att andas.

I stället har 16 personer drabbats av så allvarliga astmaattacker att de avlidit.

Samtliga ingick i en läkemedelsundersökning på 26?000 astmatiker i USA.

Resultaten publicerades nyligen och fick FDA att hissa varningsflagg. Ska medicinerna Serevent, Seretide och Foradil, få fortsätta säljas måste de förses med en varningstext.

Fortsätts säljas

På Läkemedelsverket i Sverige känner man ingen oro.

– Nej, det där är ett amerikanskt fenomen. Vi har en betydligt bättre behandlingstradition här, säger läkaren Örjan Moretimer på Läkemedelsverket.

Enligt svenska riktlinjer ska inhalationskortison alltid tas i första hand, och långtidsverkande medicin som Serevent i andra hand.

– Vi använder dem bara som tillägg, vid behov. Det är långt ifrån de mängder som används i USA, säger Örjan Moretimer.

Hittills har inget dödsfall registrerats för någon av medicinerna i Sverige.

Däremot två fall där astman anses ha förvärrats.

Ingen varning

– Med tanke på hur mycket de används är det väldigt lite, anser Örjan Moretimer, men tillägger att EU håller på att uppdatera texten till de bipacksedlar som följer med medicinerna.

Någon varning utanpå asken tror han däremot inte blir aktuell.

Caroline Hougner

ARTIKELN HANDLAR OM

Astma