Hemliga rapporten om vaccinet Fluarix

avJoachim Kerpner

Här är den opublicerade forskningsrapporten som visar att influensavaccinet Fluarix eventuellt kan ge ungdomar sömnsjuka.

Finland har stoppat användningen bland unga, men inte Sverige.

– Det är en annan psykisk miljö i Finland, säger forskningsprofessor Outi Vaarala.

Aftonbladet har fått tillgång till den ännu opublicerade forskningsrapporten ”Comparison of Pandemrix and Arepanrix antigen suspension”.

Innehållet i rapporten ledde förra onsdagen till att det finländska Institutet för hälsa och välfärd, THL, rekommenderade att bara personer över 65 ska ta influensavaccinet Fluarix.

I Sverige rekommenderas Fluarix fortfarande till alla personer över 65 år och till vissa riskgrupper. En av riskgrupperna består enbart av barn, nämligen barn med flerfunktionshinder.

Vaccinet i Kanada

I den hittills opublicerade finländska forskningsrapporten konstateras att svininfluensavaccinet Arepanrix, som användes i Kanada, inte orsakade ett enda fall av sömnsjukan narkolepsi. Pandemrix, som användes i Sverige, gav upphov till omkring 200 fall av narkolepsi.

Rapporten, skriven av forskningsprofessor Outi Vaarala vid finländska THL, visar att ämnet polysorbat 80, som finns i Pandemrix men inte i Arepanrix, kan spela en roll i utvecklingen av narkolepsi. Polysorbat 80 finns också i influensavaccinet Fluarix.

– Vi har testat effekten av polysorbat, men det är bara preliminära resultat, poängterar Vaarala.

Enligt Vaarala är rapportens viktigaste resultat att den visar att Arepanrix och Pandemrix inte är immunologiskt likadana, vilket tillverkaren GlaxoSmithKline har hävdat.

Vaarala konstaterar att rapporten är hastigt sammansatt och att resultaten behöver bekräftas i fler studier, men säger också att "jag tror på mina resultat".

”Annan miljö i Finland”

På torsdag väntas den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP kommentera den finländska rapporten. Ordförande för CHMP är svensken Tomas Salomonson, som också är senior vetenskaplig rådgivare vid svenska Läkemedelsverket:

– Vi räknar med att komma fram till en vetenskaplig värdering av den finländska teorin på torsdag. Jag kan inte tala om hur vi kommer att landa. Men jag kan säga att det inte finns något som har stärkt den här teorin, säger Salmonson.

Är inte du jävig i frågan, detta är ju precis vad Läkemedelsverket redan har sagt?

– Jag är visserligen ansvarig för viss utredning på Läkemedelsverket, men när det gäller den här typen av tekniska frågeställningar har jag inget med det svenska ställningstagandet att göra.

Rapportförfattaren Outi Vaarala tror inte att europeiska EMA kommer att gå på den finländska linjen:

– Man kan inte säga att det finns vetenskapliga bevis mot Fluarix, i och med min rapport. Men det är en annan psykisk miljö i Finland. Här har vi 100 barn som utvecklat narkolepsi efter Pandemrix. Vi följer försiktighetsprincipen.

Det borde väl vara samma psykiska miljö i Sverige, eftersom samma sak hänt här?

– Jo, svarar Vaarala.