Födande kvinnor ett arbetsmiljöproblem – för barnmorskorna

avCaroline Hougner

Sköterskor i Skövde fick nog och beställde en bullermätning

Förlossningsskriken på Kärnsjukhuset i Skövde spränger alla gränser.

Nu kräver barnmorskorna att något görs åt deras arbetsmiljö.

Det gör ont att föda barn. Så ont att den blivande mamman allt som oftast vrålar av smärta. Något inte bara de blivande föräldrarna måste stå ut med. För personalen på förlossningsavdelningarna hör skriken till vardagen.

I Skövde fick barnmorskorna nog. De kände sig så trötta av de ständiga ljudtopparna att de beställde en bullermätning från företagshälsovården. I två veckor mättes ljudnivåerna på avdelningen med hjälp av en dosimeter som fästes på någon av de barnmorskor eller undersköterskor som assisterade vid förlossningarna. Misstankarna bekräftades.

Översteg gränsvärdet
– Plötsliga skrik som översteg gränsvärdet förekom vid vart fjärde arbetspass, säger arbetsmiljöingenjör Lars Larsson till nättidningen Dagens Sjusköterska.

Gränsvärdet för vad som tillåts på en arbetsplats ligger på 115 decibel medan 120 decibel anses utgöra ”smärtgränsen”. På förlossningsavdelningen överskreds båda gränserna. Vid ett par tillfällen låg toppnoteringen på 122 decibel.

På Arbetsmiljöverket konstaterar man att skriken kan anses vara ett arbetsmiljöproblem och råder personalen använda hörselskydd.

Tipsar om öronproppar
– Jag skulle tro att lågdämpande hörselskydd, proppar som man stoppar i öronen, är bäst, tipsar Lars Larsson och påpekar att det är arbetsgivarens skyldighet att fixa fram dem.

Hörselskydd gillas dock inte av alla. I ett inlägg på Dagens Sjuksköterska skriver en barnsjuksköterska att det vore bättre om de födande kvinnorna behärskade sig.

– Är det helt orimligt att kräva att vuxna människor ska kunna behärska sig, även om de ligger i förlossningsplågor? Som vuxen kan man väl ändå tygla sig även om man föder barn. Det finns ju andra strategier än att gallskrika, tycker hon och föreslår att de ska bita sig i läppen och tänka att det går över.