Bli med hund

HÄLSA

Människans bästa vän förgyller ditt liv

Var tionde svensk går på fyra ben, har päls och kan skälla.

Var tionde svensk är en hund. Det innebär att vart 6:e hushåll i Sverige har valt att ha en hund som familjemedlem.

Foto: PER BJÖRN
Evabritt Strandberg har haft hund under hela sitt vuxna liv. "Dom får mig att stå med båda fötterna på jorden", säger hon.

Bli med Siffrorna ovan kommer från en sifo-undersökning som gjordes 1998. Frågan gällde sällskapsdjur och undersökningen visar att det finns ännu fler katter i svenska hem - fast många hushåll har förstås både hund och katt. Många har mer än en hund också. Den korrekta siffran är 1,22 hundar per hushåll.

I Norge är förhållandena ungefär de samma som i Sverige. Frode Lingaas är professor i husdjursgenetik vid veterinärhögskolan i Oslo. Han arbetar intensivt med molekylärgenetiska studier av flera hundraser. Men det som gjort honom mest känd för oss är hans stora undersökning om hälsotillståndet hos norska hundägare kontra de norrmän som inte har hund.

Har färre sjukdagar

Frode Lingaas kom fram till att hundägare är friskare och har färre sjukdagar per år. Han redovisade i undersökningen att norska hundägare sparar in en miljard kronor som nors-ka staten slipper betala ut i sjukersättning - varje år.

De största fördelarna med att vara hundägare är att risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar minskar.

Men även för en person som redan har problem i den vägen ger hund-ägandet pluspoäng i hälsoprotokollet. Personer som har haft hjärtinfarkt ingick i den norska undersökningen. Det visade sig att de som hade hund eller skaffade hund efter infarkten, blev fortare friska.

Det finns en ny svensk undersökning om hundens betydelse för vår hälsa. Den är gjord av Peter Strang, som är professor i onkologi (cancersjukdomar) och han arbetar mycket med palliativ vård. Palliativ betyder "lindrande" och det handlar om livets absoluta slutskede. När den fysiska hälsan har svikit kommer hunden in som balsam för själen.

- Döden måste vi alla tampas med en gång, säger Peter Strang. Många av oss kommer inte att möta döden hastigt och oväntat utan genom ett besked att den sjukdom vi har är obotlig och vår tid på jorden nu finns utmätt.

- Hela ens trygga värld rasar. I chockfasen behöver den människan många omsorger.

Att djurägare har lättare att hantera sin situation efter beskedet om en dödlig sjukdom, har läkarna länge känt till. Men det har hittills inte funnits några vetenskapliga undersökningar som fastställt att det verkligen är så.

- Hunden är den enda som behandlar mig precis som vanligt och det känns så tryggt. Så har många patienter uttryckt sig. "Så länge jag orkar gå ut med hunden ska jag göra det."

Minskar risk för astma

En av de senaste svenska undersökningarna om hälsa och hundägande gäller barn och är gjord vid regionsjukhuset i Örebro. Där har allergologerna Dan Gustafsson och Kjell Andersson sammanställt en studie som omfattar 613 barn i länet. Tidningen Hundsport skriver i sitt novembernummer om undersökningen och citerar allergologen Dan Gustafsson:

- Det visade sig att de barn som har haft pälsdjur hemma löper mindre risk att utveckla astma.

Det här är smått revolutionerande påståenden för föräldrar som tidigare fått höra att man ska göra sig av med pälsdjuren när man har fått en baby.

Enligt Hundsport har professor Max Kjellman vid Folkhälsoinstitutet tagit del av undersökningen och säger att studierna är intressanta, men att "det behövs mer forskning innan vi frångår rådet att småbarnsfamiljer bör avstå från att skaffa pälshusdjur".

"Hundarna är min livsluft" Hundarna är viktigast för Evabritt Strandberg

Ulla Barvefjord ([email protected])