Så farliga är fläckarna

Känner du igen malignt melanom?

Hudcancer i alla formen ökar hela tiden i Sverige.

Men chansen att bli frisk är stor om den upptäcks i tid.

Märken att ha koll på är de som förändrar sig på något sätt.

– Hudcancer i alla former ökar hela tiden i Sverige och i dagsläget dör det ungefär lika många av malignt melanom som det dör i trafiken varje år, säger Harry Beitner, verksamhetschef på hudkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

2 000 drabbas varje år

Malignt melanom är en farlig cancerform som årligen drabbar ungefär 2 000 svenskar. Om cancertumören upptäcks och opereras bort i ett tidigt skede är chansen att man blir frisk väldigt stor.

I de fall där man upptäcker cancern sent och den har hunnit sprida sig i kroppen kan det bli aktuellt med cellgiftsbehandling. När cancern hunnit sprida sig är prognosen dålig och relativt få överlever.

Ljushyade löper störst risk

Det kan vara svårt att se skillnad på malignt melanom eller vanliga friska leverfläckar. Det som är karakteristiskt för födelsemärken som har utvecklat en tumörsjukdom är att de förändrar sig på något sätt.

– De tillväxer, ändrar färg, har olika inslag av pigmentering, kliar eller blöder, säger Harry Beitner.

En genomsnittlig vuxen har mellan 20 och 40 leverfläckar och långt ifrån alla löper risk för att utveckla malignt melanom.

– De som är ljushyade, lätt blir brända i solen och har många bruna födelsemärken är de som löper störst risk att drabbas av malignt melanom, säger Harry Beitner.

Solskydd viktigt

Sjukdomen drabbar lika många kvinnor som män men placeringen på kroppen skiljer sig ofta åt. Kvinnor drabbas ofta av tumörer på benen medan män oftare drabbas av tumörer på bålen

– Varför det är så vet vi egentligen inte, men det har förmodligen sin grund i att män och kvinnor exponerar sin kropp olika för solljus.

Malignt melanom kan också framträda på andra ställen av kroppen, till exempel i huvud- och nackregionen.

Solljus är den största yttre riskfaktorn för att drabbas av malignt melanom och därför är det mycket viktigt att alltid skydda sig i solen.

”Barn ska ha solhatt”

– Man bör undvika att vara i direkt solljus mellan klockan 11 och 15 när solen är som starkast, säger Harry Beitner.

– Nuförtiden finns det också kläder med inbyggd solskyddsfaktor som fungerar mycket bra. På de ställen som inte skyddas av kläder bör man använda en solskyddskräm.

Harry Beitner tilläger också att det finns mycket som kan göras i samhället.

- Man kan bygga lekplatser på skuggiga ställen, bygga solskydd över plaskdammar och se till att alla barn på förskolor bär solhatt på våren och sommaren. Det är i regel som barn som man grundlägger sina solvanor så det är väsentligt att påverka redan i ung ålder, avslutar Harry Beitner.

Malignt melanom är farligast

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN