Sovrummet visar vem du är

HÄLSA

Om du vill lära känna någon närmare - tjuvkolla inte i byrålådorna. Spana hellre i sovrummet. Där finns mängder av föremål som avslöjar vår sanna karaktär, konstaterar Sam D Gosling, psykologiprofessor vid University of Texas. Han arrangerade en undersökning där deltagarna fick studera 83 studentrum och 94 arbetsplatser. De ombads sedan berätta vad de fick för uppfattning om ägarnas personlighet med avseende på öppenhet, medvetenhet, emotionell balans och medgörlighet. Resultaten jämfördes sedan med ägarnas egen bedömning.

Det visade sig då att studiedeltagarna, som inte kände de inneboende, ganska exakt kunde avgöra graden av öppenhet - till och med bättre än personer som var bekanta med rumshållarna.

Även stabilitet och sällskaplighet bedömde försökspersonerna korrekt, särskilt efter att ha sett sovrummen. Dekorationen och mängden ljus gav de flesta ledtrådarna, skriver Psychology Today.