Bota tinnitus – med spenat

HÄLSA

Nu testas metoden i USA

Magnesium, som finns i bland annat spenat, kan bota tinnitus.

Det tror i alla fall en grupp amerikanska forskare.

Nu görs tester för att se om ett tillskott av mineralen kan få de plågsamma hörselsymtomen att försvinna.

Tänk dig att du lever med ett konstant sus i öronen. Eller en ringande ton – som du aldrig kan undkomma.

Cirka en och en halv miljon svenskar lider av de plågsamma hörselåkomman tinnitus. Runt 100 000 personer är så illa drabbade att deras vardaliga liv påverkas.

Vissa drabbas bara av den mildare formen, som försvinner efter ett tag, men många får leva med de obehagliga ljudupplevelserna hela livet.

En enkel lösning?

Tidigare har man trott att tinnitus inte går att behandla.

Men nu har forskning visat att mineralen magnesium i viss mån skyddar vår hörsel, och att ett extra tillskott av magnesium kan lindra besvären för de som drabbats av problem med just hörseln.

Forskarna hoppas att fortsatta försök ska visa att magnesium kan användas för att linda tinnitus.

En grupp forskare på Mayo clinic i Arizona i USA, har inlett försök att se om ett tillskott av magnesium till och med kan råda bot på symtomen.

Hoppas väcka uppmärksamhet

De har samlat 40 tinnituspatienter varav hälften kommer att få ett piller med 535 milligram magnesium. Andra hälften kommer att få placebo.

Forskarna hoppas att magnesiumet ska minska patienternas symtom.

– Det här är en lite studie på några få personer så det kan bli svårt att visa att magnesiumtillskott verkligen minskar effekterna av tinnitus, men förhoppningsvis kan den här forskningen inspirera till större studier i framtiden, säger doktor Ralph Holme, chef för den biomedicinska forskningen på Royal National Institute för döva i Storbritannien.