Vården dröjer för kvinnor med cancer

HÄLSA

Tiden är livsviktig – ändå dröjer det över två veckor från diagnos till behandling av kvinnors bröstcancer i fler än hälften av landstingen, visar en undersökning av Cancerfonden.

Jämtland är undantaget där det tar en vecka eller mindre, trots att landstinget traditionellt har svårt att finna personal, skriver ett par cancerspecialister och företrädare för Cancerfonden på debattplats i Dagens Nyheter.

Landsting med längst väntetid

När det råder misstanke om bröstcancer sker provtagningen snabbt i landstingen, och patienten får också snabbt besked. Men sedan hinner inte tolv av landets 21 landsting påbörja behandlingen inom två veckor. Flera tar ännu längre tid på sig.

Följande landsting uppger att det tar fyra–fem veckor:

Dalarna, Gävleborg, Kalmar, Västernorrland, Västerbotten och delar av Västra Götaland (Södra Älvsborg och Stenungsund).

Mål för väntetider

Cancerfonden ställer fyra krav för att fler kvinnor, som drabbas av cancer får behandling i tid:

Landsting med lång väntetid gör en genomlysning tillsammans med regionala cancercentrum för att hitta förklaringar till situationen.

De ska sedan redovisa att de vidtagit åtgärder som gör att de kan behandla inom två veckor.

Alla regionala cancercentrum utser egna ansvariga för bröstcancerprocessen.

Socialstyrelsen nationella riktlinjer kompletteras med mål för väntetider.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM