Tidiga tecken på att du riskerar demens

Så tidigt som 20 år innan en demenssjukdom blir allvarlig kan varningstecknen redan finnas där. Genom att upptäcka symtomen i tid går det att lindra förloppet, enligt forskarna”.

Oväntade kopplingen till hörseln

Lättare ställa diagnos i primärvården

”Bra för hjärtat – bra för hjärnan”